Neporex 2 wsg - 20 kg

Neporex is een zeer goed wateroplosbaar granulaat die ingezet wordt om vliegenoverlast te voorkomen.

Voorkom een vliegenplaag!
Neporex heeft effect op vliegenmaden, niet op eieren, poppen of vliegen. Het voorkomt de vorming van een nieuwe huidlaag (chitine), zodat de maden al sterven tijdens het vervellen. Afname van vliegendruk is ongeveer een week na toediening te verwachten.

Eigenschappen van Neporex:
- Iinzetbaar bij diverse soorten vee: kippen, kalkoenen, vleeskuikens, konijnen, varkens, melkvee, kalveren en vleesvee
- Toe te passen op kweekplaatsen van vliegen, bijvoorbeeld mest en ander rottend vochtig organisch afval
- Effectief tegen rattenstaartlarven
- Veilig voor andere nuttige insecten (roofvliegen uitgezonderd)


Artikelnummer: 203198

Aantal Prijs incl. 21% BTW

€ 270,44