Bovikalc-dry 4st.

De comfortabele manier van droogzetten. Bovikalc-Dry is een mineralen supplement met ionische zouten toe te dienen aan melkkoeien op het moment van
droogzetten. Het belangrijkste effect van Bovikalc-Dry is de reductie van melkproductie op het moment van droogzetten. Het zijn echter de indirecte effecten die
het werkelijke voordeel opleveren van het toedienen van Bovikalc Dry: een verhoging van de ligtijd en een vermindering van de uierdruk.

Dosering: 2 boli per koe 8-12 uur voor de laatste melkbeurt.

Niet geschikt voor de biologische veehouderij.
Artikelnummer: 021531

Aantal Prijs incl. 9% BTW

€ 40,33